Perheiden tukemisesta ranskalaiseen malliin

Syntyvyyden lasku, väestön ikääntyminen ja heikkenevä huoltosuhde ovat Suomen ja jopa Euroopankin yhteisiä haasteita. Euroopan maista syntyvyyden nousua on vain harvassa – hyvänä esimerkkinä tästä on kuitenkin Ranska, jossa syntyvyys on Euroopan korkein.

Kysymys kuuluukin, miten Ranska on onnistunut tässä? Ranskan valtion tukipolitiikka tähtääkin monin eri keinoin siihen, että perheet päätyisivät hankkimaan yhden tai kahden lapsen sijasta kolme lasta.

Ensimmäisenä ja ehkä tärkeimpänä keinona syntyvyyden lisäämiseen on tuloverotusjärjestelmä. Ranskassa perheitä verotetaan perheyksikkönä – ei yksilöinä. Koko perheen tulot lasketaan ensin yhteen ja sen jälkeen tuloille määritellään veroprosentti. Jos perheessä on kaksi työssäkäyvää aikuista, niin verotus on Suomen luokkaa. Perheen ansiotuloverotus kevenee puolestaan huomattavasti, jos toinen vanhemmista opiskelee tai on työtön! Silloinhan verotettavat tulot tippuvat noin puoleen!

Ranskassa myös lapset ja niiden lukumäärä vaikuttavat, mitä suuremmassa määrin, ansiotuloista maksettavien verojen määrään. Perheen ensimmäisestä ja toisesta lapsesta verotus kevenee puoli yksikköä. Kolmannesta lapsesta, joka on väestömäärän kasvun kannalta se kriittisin ja tärkein, verotus keveneekin yhden kokonaisen yksikön verran. Esimerkiksi, jos perheessä on kaksi työssäkäyvää aikuista ja kolme lasta, perhe saa kahden yksikön (1/2+1/2+1) veronkevennyksen. Yhden yksikön veronkevennyksen ollessa vaikka esimerkinomaisesti 10%, niin molempien aikuisten veroprosentti pienenee 10%:lla. Jos taas vain toinen vanhempi on töissä ja toinen kotona, niin työssä olevan aikuisen veroprosentti kevenee kahden yksikön eli 20% verran + perheen tulojen puolittumisesta aiheutuva veroprosentin lasku. 

Lapsista saatavasta verohelpotuksesta johtuen 53% ranskalaisista kotitalouksista eivät maksa ollenkaan tuloveroa! Nämä verokevennykset on tarkoitettu suoraksi tueksi lapsiperheille, joilla kuluttamisen kohteita riittää! On pinnasänkyjä, vaunuja, sittereitä, harrastuksia, vaatteita, leluja… Ranskassa nähdäänkin, että perheiden tulot palaavat nopeasti takaisin kansantalouden kiertoon ja pitävät talouden pyörät pyörimässä. Kotimaista kuluttamista onkin puolestaan ”helpotettu” tarjoamalla kolmilapsisille perheille monenlaisia alennuksia kuten esim. metro- ja junalippuja puoleen hintaan!

Suomessa on viimeistään nyt mietittävä, miten reagoida syntyvyyden laskuun ja sen seurauksiin. Voisiko edellä esitetty tuloveromalli lapsikevennyksineen olla ratkaisu?